Bệnh tật từ phát thải than ở châu Á

Bài trình bày của Shannon Koplitz trong một hội nghị quốc tế chuyên đề về Biến đổi Khí hậu và Than, 29/5/2015. Người dịch: Doãn Minh Đăng.

koplitz_japan_symposium_20150529_vietnamese.pdf